`

O nás

Během našich studií jsme potkali skvělé lidi, kteří významným způsobem obohatili náš život. Naší touhou je předávat to, co jsme sami přijali, a pomáhat mladým lidem v rozvoji jejich charakteru a osobní integrity. Mnoho věcí v tomto světě je v nepořádku, ale chce-li člověk změnit svět, musí začít změnou ve svém srdci. Věříme v sílu mladé generace, fandíme studentům a snažíme se je podpořit.

Bereme vážně nesnadnou výzvu:
„Mladí lidé nepotřebují kritiky, ale vzory.“

Integrity Life

Jsme tu pro všechny

  • kdo chtějí objevit svou jedinečnost
  • touží navázat nová přátelství
  • nechtějí být jen tak unášeni proudem
  • hledají vizi a konkrétní cíle pro svůj život
  • věří, že změna je možná

Řekli o nás

Dr. Carl Armeding, emeritní profesor Starého Zákona, Regent College
Ing. Petr Matoušek, PhD., FIT VUT v Brně

Jako vysokoškolskému učiteli na technické univerzitě se mi líbí aktivity, které nabízí organizace Integrity Life a které doplňují vzdělání mladých lidí. Při přednáškách, laboratorních cvičeních či jiných aktivitách vidím, jak málo můžeme my, vysokoškolští učitelé, vést naše studenty k zodpovědnému a samostatnému životu. To, co se naučí ve škole, jim možná pomůže v jejich profesi, ale často jim nikdo neřekne, podle čeho se správně a zodpovědně rozhodovat, jak posuzovat různé názory, jak komunikovat a vytvářet vztahy s druhými lidmi či jak se dívat sám na sebe. Jsem rád, že In-life nabízí aktivity, které pomáhají mladé lidi budovat a učí je, jak najít své místo v tomto světě.

Dave Patty M.A., zakladatel a prezident Josiah Venture

Poprvé jsem se setkal s Integrity Life před více než dvaceti lety. Vlastně, slyšel jsem o nich mnohokrát před tím, než jsem měl příležitost navštívit jedno z jejich setkání a vidět na vlastní oči tu úžasnou práci, kterou dělají s vysokoškolskými studenty. Tak jak tomu je se všemi věcmi, které mají skutečnou hodnotu, jejich pověst je předchází, protože lidi, na které měla dopad jejich práce, o nich mluví všude, kudy chodí.
Je spousta věcí, které mám na Integrity Life rád. Celou dobu, co je znám, si zachovali svoje zaměření. Myslím tím to, že jsou skutečně zkušení a v tom, co dělají, mají opravdovou hloubku. Chtějí, aby se studenti dozvěděli o Bohu a Ježíši Kristu velice autentickým a opravdovým způsobem, takovým, který je zproštěn přetvářky a touhy zalíbit se lidem. Jejich přednášky a aktivity jsou zajímavé, relevantní a pomáhají mladým lidem najít odpovědi na nejzákladnější otázky o životě: proč jsem tady, jaký je smysl mého života, existuje realita za tím, co můžu jenom vidět, a co dá mému životu trvalý význam?
Pokud bych byl opět studentem, okamžitě bych se zapojil do jedné z jejich skupin, protože věřím, že práce Integrity Life dodává smysl nelehkému úkolu učení se a studia. Vysoká škola člověka vybaví k tomu, aby dokázal vydělávat peníze, ale zodpovědět si důležité otázky o Bohu, hodnotě a smyslu života je důvodem, proč stojí za to život žít.
Vysoce doporučuji práci Integrity Life a jejich tým.

Co vás ještě může zajímat

Integrity Life vzniklo v Brně roku 1982. V roce 1991 bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra jako občanské sdružení a od roku 2017 jako zapsaný ústav. Do jeho aktivit se během let zapojily desetitisíce vysokoškolských studentů. Mnozí z nich zde rozvinuli své charakterové vlastnosti a praktické životní dovednosti, které jim později velmi pomohly v jejich úspěšné kariéře a rodinném životě. Jiní zde našli uzdravení pro svá zranění z minulosti nebo se zbavili destruktivních závislostí.

Integrity Life je členským spolkem studentských unií a spolupracuje s univerzitami a vysokoškolskými organizacemi. V současnosti Integrity Life realizuje své aktivity v pěti univerzitních městech v České republice a na Slovensku. Prostředky na svou činnost získává z grantů různých nadací a ze sponzorských darů jednotlivců, společností a firem.

Výroční zpráva o činnosti Integrity Life za rok 2017. Přečíst ...

Pokud byste chtěli podpořit některou z našich aktivit, obraťte se na kancelář Centra Integrity Life.

Integrity Life Integrity Life

V roce 2017 byla na ETF UK napsána a obhájena bakalářská práce autorky Bc. Lucie Neumanové, která poškozuje dobré jméno Integrity Life. Na následující stránce si můžete přečíst naše stanovisko k této práci. Přečíst ...