`
×

Emočná inteligencia

16.10.2018 19:00 Bratislava
Miesto konania: FIIT STU, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava. Miestnosť: -1.58 (U120 alebo "Turingova veľká učebňa").

Premýšľaš, ako zlepšiť svoje vzťahy? Emočná inteligencia ti pomôže rozvinúť práve túto oblasť. Zaujímavý seminár o tom, ako porozumieť svojim emóciám, ako s nimi zaobchádzať a ako emočnú inteligenciu rozvíjať.

Přednášející: Seminárom nás prevedie psychologička Mgr. Dita Michálková.
Mgr. Dita Michálková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, pracovala v psychologickej poradni a v súčasnosti sa venuje poradenstvu, mentoringu a prednášaniu v Integrity Life.