`
×

MUŽ, KTERÝ ZMĚNIL BĚH DĚJIN

12.12.2018 19:00 Praha
Kolej Kajetánka, Radimova 12, K1, přednáškový sál "Klub" v prvním patře. Od recepce po schodech nahoru, na konci chodby doleva.

“PROZKOUMEJ, ČEMU VĚŘÍŠ”, tak se jmenuje série tří diskusních večerů o náboženství, Bohu a proměňující víře. Pokud tě tato témata zajímají, přijď si o nich něco poslechnout a diskutovat. Zvaní jsou všichni studenti - ateisté, hledající i věřící.
Večer na téma: MUŽ, KTERÝ ZMĚNIL BĚH DĚJIN
Kdo byl Ježíš z Nazareta? Pocházel z nevýznamného městečka, neměl univerzitní vzdělání, nenapsal žádnou knihu. Přesto je kniha o něm nejčtenější knihou na světě. Nestýkal se s bohatými a mocnými své doby, přesto dějiny rozpůlil na dvě časové etapy a ještě dnes, dva tisíce let po jeho smrti se k němu hlásí každý třetí člověk na této planetě. Byl to morální učitel, lhář, blázen, nebo Bůh?
Přednáší a diskusi vede Mgr. Zdeněk Blažek, vedoucí Integrity Life Praha. Zdeněk vystudoval historii a občanskou nauku na MU v Brně. Je vášnivým historikem, ale také fotbalistou a otcem dvou dětí. Jeho životním vzorem je Winston Churchill. Významný prostor v jeho životě ovšem mají mladí lidé, kterým pomáhá skrze osobní mentoring a duchovní poradenství najít jejich cestu životem.

Přednášející: Mgr. Zdeněk Blažek